TILLID
FORTROLIGHED
TROVÆRDIGHED

Lad os finde jeres næste

Lad os finde jeres næste

Tillid, troværdighed og fortrolighed

Navnet Confidence Search er på ingen måde tilfældigt valgt. Det er et koncentrat af vores værdigrundlag, vores kundeløfte og vores kerneydelse.

Confidence betyder tillid, troværdighed og fortrolighed. Begrebet favner meget præcist vores værdier, holdninger og adfærd. Og det beskriver den oplevelse, både kunder og kandidater til enhver tid skal have i mødet med os. Det, du kan forvente og forlange af vores samarbejde.

Aktuelle stillinger

© e-Recruitment by HR-Skyen
+ 0 %
Af vores ansatte kandidater findes via aktiv search.
0 %
Af vores kunder køber mere end én proces hos os.
+ 0 %
Af vores processer gennemføres på under 6 uger.
CONFIDENCE SEARCH A/S

De bedste kandidater søger sjældent job

Som hovedregel er de bedst egnede kandidater til en given stilling ikke aktivt jobsøgende. At få dem i spil kræver en målrettet, opsøgende indsats og en aktiv, motiverende dialog. Det er netop vores kernekompetence i Confidence Search. Vi:

Finder, kontakter og motiverer relevante kandidater, som ikke er aktivt jobsøgende.

Sikrer relevant og kvalitet i de kandidater, du skal bruge tid på at møde og vurdere.

Prioriterer at de potentielle kandidater får fyldestgørende og relevant information om både virksomhed og stilling.

Sikrer at dine fremtidige medarbejdere søges i de rette brancher og inden for de relevante fagområder.

Den rigtige proces er den, der matcher din situation lige nu

Vores kunder spænder fra mindre privatejede virksomheder til store globale koncerner. Vi vil altid kunne levere den optimale løsning i den aktuelle situation, og har derfor specialiseret os i at tilpasse vores proces og ydelse til den enkelte kunde og den aktuelle situation. Vi:

Arbejder agilt og fleksibelt, så proces, timing og leverance tilpasses kundens ønsker og aktuelle situation.

Tilpasser vores proces og ydelse både hvad angår indhold, leverance og pris.

Håndterer alle opgaver med samme seriøsitet og nidkærhed – uanset opgavens størrelse.

Er åbne og fleksible gennem hele processen – også når vilkårene ændrer sig undervejs.

CONFIDENCE SEARCH A/S

Lad os tage en gratis og uforpligtende samtale!